|  Bikkeldam 19  |  6631 BL Horssen  |  T 06 53 23 72 29  |  F 0487 54 16 98  |  info@htdtaxaties.nl

Taxatie vastgoed voor beslissingen bij
investerings- en financieringsvraagstukken

Maak een afspraak!

Menu

HTD-taxaties is uw professionele woning- en bedrijfstaxateur.

Wij bepalen voor u de actuele waarde van woningen,niet woningen, industrieel vastgoed,vakantiewoningen agrarische bedrijven enz. Met een taxatie van uw vastgoed kunt u belangrijke beslissingen bij investerings- en financieringsvraagstukken nemen.

Wij zijn regionaal zeer goed ingevoerd en kennen daardoor alle elementen die van invloed zijn op een professionele taxatie. Tegelijkertijd bieden wij u deze taxatiekwaliteit voor een zeer scherpe prijs aan.

Let op! GRATIS WOZ bezwaar
Door de crisis kennen niet alleen bedrijfspanden, maar ook woningen dalende waardes. En de waarde van kantoorpanden is vaak nauwelijks zichtbaar op OZB aanslag. Deze lastige materie doorgronden wij voor u volledig en wij kennen alle procedures om succesvol gratis bezwaar voor u aan te tekenen. Ook doen wij dit voor vakantiewoningen waarvoor vaak de WOZ-waarde veel te hoog is. Maar ook attenderen wij ondernemers om werktuigvrijstelling bij de waardebepaling van industrieel vastgoed.

Wilt u ook een taxatie?
Bel Henry Toonen-Dekkers van HTD-taxaties voor een afspraak: 06 53 23 72 29. Of ga naar
Contact. Mailen mag ook naar: info@htdtaxaties.nl